Logotyp, wizytówka, papier firmowy – produkty na start

Murarz muruje, fryzjer strzyże
a w Zimę jest zimno.

Nie starajcie się Państwo zmienić "odwiecznych praw natury" w trakcie współpracy z agencją reklamową upierając się przy swoich racjach dotyczących projektów graficznych czy realizacji usług marketingowych.
Zamawiacie Państwo produkt o założeniach efektu końcowego i Państwa preferencjach a my go realizujemy.

Nowy mikrobiznes

Nie wszystkie nowe mikrobiznesy na początku swej działalności potrzebują logotypów a tym bardziej ksiąg wizualizacji. Są jednak branże w których StartUp bez materiałów reklamowych lub dydaktycznych mają mizerne szanse na przebicie się na rynku. Dlatego jeżeli nie decydujemy się na księgę znaku czy księgę identyfikacji wizualnej firmy to stworzenie materiałów "pierwszej pomocy przy identyfikacji wizualnej"  staje się niezbędne. Do takich materiałów zaliczamy: logotyp, szata graficzna wizytówki czy papieru firmowego. Takie podstawowe produkty poprzez swoje kształty, typografię, kolory, harmonię z przestrzenią, kreują nasz wizerunek, naszej działalności i stanowią podstawę do dalszych płodów reklamowych.

Materiały  pierwszej pomocy przy identyfikacji wizualnej:
LOGOTYP , WIZYTÓWKA, SZYLD,  PAPIER FIRMOWY, PIECZĄTKA, WWW

Pierwsze materiały reklamowe:
ULOTKI, BANERY REKLAMOWE, ZNAKOWANIE POJAZDU
TECZKI, KATALOGI GADŻETY FIRMOWE, ITP.