PPPT Tablica wewntryna

Tablica wewnętrzna wykonana z liter przestrzennych na tafli szkła akrylowego